EVENTREND CLUB
AJÁNLATKÉRÉS

Sensation Event & Congress

Sensation Event & Congress:  Společnost poskytuje kompletní služby svým partnerům na poli zastoupení, konferencí a prezentací, stejně jako veřejných zákaznických akcí.

Sensation Event & Congress

Sensation Event & Congress je organizace na pořádaní akcí soutěžící s různými médii. Hlavním cílem aktivit je organizovat takové eventy, které podporují obchodní cíle organizace a komunikační strategii partnerů současným užíváním prostředků organizace eventů a nástrojů marketingové komunikace. Podle deklarované filosofie společnosti je akce jediným marketingovým komunikačním nástrojem, který působí na všech pět smyslů, a tak je jedním z nejefektivnějších způsobů komunikace – přímé oboustranné komunikace. Hlavním cílem Sensation je využít všech výhod této situace. Společnost poskytuje kompletní služby svým partnerům na poli zastoupení, konferencí a prezentací, stejně jako veřejných zákaznických akcí.

 

 


Megvalósuló elképzelések

"Hisszük, hogy a 21. század vendéglátása már többről szól, mint enni és inni adni vendégeinknek. Programokkal, hangulatokkal és törődéssel kell fűszereznünk vendégeink életének eseményeit. Teljessé kell varázsolnunk az étkezés és az együtt töltött idő élményét! Gazdagítanunk kell vendégeink mindennapjait és megadni számukra mindazt, amit az élet szépségeiből megadhatunk."

Nagy Gábor

Eventrend - Megvalósuló elképzelések






New York Café TripAdvisor