EVENTREND CLUB
AJÁNLATKÉRÉS
| Szerző: DiningGuide

“Rozhodli jsme se vytvořit velkou firmu”

Plány se stávají skutečností, aplikovanou kvalitou a dlouhodobými plány. To jsou přesvědčení společnosti Eventrend, úspěšné již více než dvacet let. Jak je to možné s portfoliem, obsahujícím téměř čtyřicet podniků? Zeptali jsme se Zoltána Kőrössyho a Gábora Nagyho, zakladatelů a majitelů.

Rozhodli jsme se vytvořit velkou firmu

Jaké jsou principy, které vám tak dlouho přinášejí úspěchy?

 

Zoltán Kőrössy: Nikdy jsme nebyli velcí odborníci v gastronomii. Mnoho lidí z branže nás ani nezná, jen naše podniky a pár našich slavných kolegů. Do popředí stavíme vedoucí našich aktuálních projektů, ale organizace v pozadí je naší zodpovědností. Je důležité zmínit, že existuje určité  know-how Eventrendu, shrnuté a vytvořené v naší Akademii Talentů. To je naše interní škola vedoucích pracovníků. Kromě řady dalších oddělení provozujeme také oddělení marketingových trendů a průzkumu trhu. Informace, pocházející odtud, slouží jako základ pro řadu prvků naší činnosti. Pokud víme, je v Maďarsku jediná. Máme robustní systém řízení. Pracujeme v plně regulovaném, strukturovaném systému a přitom poskytujeme prostor pro kreativitu.

Nejsme vázáni k jednomu velkému gastronomickému provozu, jako je Zoli Hamvas nebo Balázs Csapody. Máme několik malých gastronomických provozů s jedním celoživotním cílem: "plány se stávají skutečností". Jeden z menších cílů je kupříkladu připravit tisíc čerstvých, kvalitních hot-dogů na stadionu Fradi za dvacet minut, nebo zřídit centrum dobrodružství s kluzištěm u našich stávajících podniku v městském parku nebo nastavit novou hotelovou kvalitu standardů naší Salon restaurace. Pracujeme s jedinečnými řešeními, nastavenými k danému konceptu. To je to, co nazýváme aplikovaná kvalita. Zdánlivě je toto součást stravování, ale pokud se podíváte hlouběji, je to mnohdy něco úplně jiného.

 

Gábor Nagy: Před patnácti lety jsme se rozhodli vybudovat velkou společnost. Restaurace má životní cyklus, má vzestupy a pády, je to mikropodnik. Představovali jsme si společnost s několika projekty, která bude růst a rozvíjet se. Toto vyžaduje úplně jiné myšlení. Snažíme se budovat naše projekty způsobem, který nám umožňuje delegovat úkoly jednotlivých provozů. Vytvořili jsme organizaci a systémy, abychom mohli provozovat restauraci, hotel či agenturu pro event management. Každý projekt je veden vynikajícím výkonným ředitelem, který je také partnerem, spolumajitelem, protože jsme je udělali partnery. Kultura Eventrend je přítomna v celém podniku. Naším úkolem je provozovat současně třicet projektů. Toto je dilema, díky kterému prospíváme. Naše podnikání nedělají dva majitelé, kteří činí každé rozhodnutí. Ve skutečnosti jsou to tři z nás. Ačkoli náš spoluzakladatel Peti Váli již s námi v provozu nepracuje, přesto je stále s námi, podporuje naši činnost. Děláme dohody a děláme tak naší práci. Udělali jsme velké chyby, ale z nich jsme se také poučili a zlepšili jsme se. Selhání vede k úspěchu. Díky zkušenostem jsme se toho hodně naučili. Asi čtyři až pět našich projektů stále vyžaduje obrovské úsilí, aby byli velké a úspěšné. Jako vnitřní pravidlo investujeme maximálně 10% našich zisků do dočasně stagnujících nebo klesajících podniků, ale ne více.

 

Co bychom měli vědět o Talentové akademii, o které jste se zmínili?

 

GN: před dvěma a půl lety jsme v tomto akademickém vzdělávacím programu stanovili naši organizační kulturu a společné znalosti. Shromáždili jsme téměř tisíc stran písemných materiálů o tom, jaký je projekt, podnikání v této oblasti odborných znalostí. Pokud se jeden z našich zaměstnanců rozhodne tento kurz absolvovat, bude tomu muset za rok věnovat téměř šedesát dní. Škola se neustále rozvíjí, v letošním roce absolvují celkem dvacet čtyři kolegové tři kurzy. Podle našich současných poznatků budeme za dva až tři roky mít samostatný vzdělávací materiál pro všechny nezbytné pozice. Přecházíme také do multilinguálního vzdělávání světové úrovně. Samozřejmě také zveme externí odborníky. Namísto výuky obecných teorií nabízíme naše praktické know-how, které lze využívat od prvního dne. Například přesné a podrobné kroky nastavení nové gastronomie. Jednoduše řečeno, učíme naše vedoucí pracovníky, jak splňovat firemní požadavky a jak budovat a řídit úspěšný podnik. To se dnes nikde neučí a proto taky mnoho podniků selhává.

 

 

Jaká je struktura Vaší firmy?

 

GN: Zoli se zmínil o tom, že nepracujeme pro gastronomickou záležitost jako slavné postavy našeho povolání. Skupina  však má obrovský, celoživotní cíl, a to plány, které se stávají skutečností. Tento slogan použil Gála v 90. letech (první obchodní činnost společnosti - poznámka redakce). Nyní je recyklujeme a plníme novým obsahem. Naše podnikání se točí kolem čtyř klíčových hráčů: zaměstnanců, majitelů, hostů, zákazníků nebo majitelů nemovitostí. Skutečný význam plánů, které se stávají skutečností, je, že úspěch se děje pouze tehdy, pokud je schopen uspokojit všechny zúčastněné strany z dlouhodobého hlediska. Proto nabízíme celoživotní kariéru těm, kteří se zavázali k naší skupině firem. Nabízíme příležitost stát se výkonným ředitelem a spolumajitelem několika našich společností. Jedná se o mechanismus, kterým se jednotlivé plány stávají skutečností, pokud jde o naše kolegy. Pokud vstoupíte do jedné z našich společností, jste kompetentní a motivovaní, je jen na vás, abyste si vybrali podnik, abyste vedli a spoluvlastnili. Podle našich zkušeností je to na trhu práce nesmírně atraktivní. V současnosti pracuje ve skupině firem řada lidí, kteří vlastní jednu až čtyři nebo dokonce pět společností. Nemyslíme jen na sebe. Snažíme se prosazovat týmového ducha a přitom zachovávat princip, žeb rizika bereme na sebe. Je důležité zmínit několik současných partnerů jménem, ​​protože jen s nimi a všemi ostatními kolegy jsme silní. Takže naši partneři podle jména: Csaba Angyal, István Bottyán, Zoltán Fodor, Karel Ziegler, Csilla Ködöböcz, Gábor Kusnyár, Noémi Lolbert, Szabolcs Semperger, Csaba Szabó, Jenő Magyary, Nikolett Németh, Szabolcs Pota, Mona Sárosi, Zsolt Valenta, András Wolf a mnoho dalších.

 

ZK: Našich čelných padesát manažerů se během let nezměnilo. Naši lídři nás neopouštějí, protože nabízíme celoživotní kariéru, kterou nikdo jiný nenabízí. Můžete být součástí neomezeného vývoje a osobního růstu, aniž byste přebírali jakékoliv riziko a přitom získáte veškerou potřebnou podporu. Je to každodenní fenomén, a taky jsme se setkali s několika takovými lidmi, kteří dosáhli určitého "skleněného stropu" v době, kdy jsou ve věku 25-30 let, a nemohou ho prolomit, protože nad nimi jsou majitelé. Tito lidé si sami nemohou stavět svou kariéru, nemají kapitál a pomalu ale jistě ztrácejí motivaci. To je místo, kde se dostáváme do popředí tím, že nabízíme možnosti propagace, a díky naší Akademii talentů pomáháme splnit požadavky, které požadují.

 

GN: Dobrým příkladem je BRKLYN v ulici Kazinczy. Náš kolega, který to řídí, se k nám připojil teprve před rokem a půl roku. Vystudoval Akademii, brzy se stane nezávislým výkonným ředitelem, a pokud bude projekt fungovat, stane se spoluvlastníkem. Jedná se o rychlý proces, nemusíte čekat 10-15 let. Je vhodný pro rychlé myšlení dnešních generací Y a Z. Každý chce rychle uskutečnit své sny a my  pro to máme podmínky.

 

 

Jaká je hlavní výhoda vaší školy pro vedoucí pracovníky a vašeho partnerského programu?


ZK: Pro nás je velmi důležité přenést vytváření hodnot pro nové generace v rámci skupiny firem. To je obrovský problém v cateringu. Neexistují žádné podniky, které se překrývají s generacemi a majitelé potravinových provozů, kteří začínají své podniky převádět k demokratickému systému, se chystají odejít do důchodu. Existují stovky hotelů v Rakousku, kde podnik, který prosperoval posledních třicet let, není dostatečně atraktivní pro děti majitelů. To je dnešní realita. Přišli jsme s nápadem na počátku roku 2000, najít lidi, kteří chtějí převzít management od nás. Do roku 2008 byly všechny naše projekty předány někomu nezávislému na nás. Podle mého názoru je to v Maďarsku téměř bezprecedentní, přesto úspěch dosažený nezávisle na zakladatelích je bez toho sotva možný.

 

GN: Společnosti rostou tím, že dělají stejné věci znovu a znovu, ale na jiném místě. Na druhou stranu jsme se rozhodli spustit každý projekt od začátku. Existuje jen jedna výjimka  "vyvezli jsme" New York Café do Prahy. To ale není naše značka, patří Boscolo Group, my to jen zajišťujeme. A další, BRKLYN, inspirovaný Budapeští, se chystá otevřít v Pécsi.


Jak podporujete svoje společnosti?


ZK: Děláme účetní a HR systémy, budeme zřizovat informační síť a děláme školení kolegů. Management se skládá z pěti oblastí, které jsme provedli podle norem, které jsme nastavili: obrat výrobku, odpovědnost za nástroj, lidské zdroje, maximalizace zisku a řízení nepřímých nákladů. Máme online platformu, kde řídíme celý nákupní cyklus počítačovým vzorem, který eliminuje chyby v rozhodování. Máme také velké právní prostředí a oblíbenou banku, která nám pomáhá inovativními řešeními. Je to Raiffeisen. A pracujeme s externími odborníky téměř ve všech provozních oblastech. Dva z nás tvoří ředitelskou radu, příležitostně i Peti Váli, což je dobré, protože naše volná duševní kapacita nám pomáhá se zaměřit na konkrétní problémy. Máme také výzkumné centrum, kde chápeme preference zákazníků a klademe je do středu našich aktivit.

 

Jak rozšiřujete své portfolio?


GN: V zásadě ho formujeme z našich příležitostí, ale vybíráme jen ty nejlepší. V loňském roce jsme prozkoumali více než třicet možností, které jsme se nakonec rozhodli předat. Samozřejmě jich také několik sledujeme. Nejsme ti, kdo hledají příležitosti, příležitosti hledají nás. Pak vybereme ty nejvhodnější, limity nám nastavuje naše kapacita.


ZK: V podstatě se zaměřujeme na čtyři velké oblasti. Jednou z nich je správa eventů typu agentury, například Gála, Sensation, Touché nebo Bonus. Gála byla první. Když jsme viděli, že funguje, vytvořili jsme svou vlastní konkurenci, Bonus, pak jsme napadli celou scénu shora, s řízením komunikačních eventů, Sensation. Jedná se o oblast, kde se trh může během několika málo let přeskládat, což činí úspěch poměrně zranitelným. Děláme také koncesní stravování, kde je zajištěno stravování v rámci jednoho ústavu. Například Akademie věd, Areál Groupama, Hlavní městský  Circus, Boscolo Praha nebo MÜPA. To je situace, kdy musíme pochopit, co potřebují návštěvníci a jak tyto potřeby uspokojit. Naším třetím zaměřením je pronájem nebo provoz, který plní funkci stravování nebo řízení eventů v budově určené pro tento účel. Například BRKLYN v ulici Kazinczy nebo Symbol. Ten je často výsledkem vítězného výběrového řízení. V našem čtvrtém oboru činnosti se věnujeme ještě více úvahám, o tom, co sláká zákazníky. Ty jsou někdy součástí třetí kategorie a jejich podstatou je, že jdeme tam, kde jsou davy lidí. Tento koncept je založen na impulzivních spotřebitelích. Náš nejnovější plán se utváří na náměstí Széll Kálmán, kde každoročně prochází padesát dva milionů lidí. Navíc jsme v přípravné fázi velmi zajímavého konceptu ve food courtu nákupního centra WestEnd, který se otevřel koncem roku. Ukážeme, že je možné nabídnout vynikající kvalitu za výhodnou cenu, a to i v obchodním centru. Podrobnosti jsou však prozatím důvěrné.

 

GN: 17 % maďarské populace si může dovolit stravovat se mimo domov jednou měsíčně. Vytváření nabídky pro maďarskou střední třídu tedy je problém. Prostředí nákupního centra může být řešením tohoto problému. Tímhle způsobem gastronomická revoluce otevírá obchodní příležitost. Přesvědčit pracující Maďaři přijmout (vyšší) ceny je velmi obtížné. Alespoň DPH jde trochu dolů, což značně pomáhá. Bylo by skvělé, kdybychom nebyli závislí na turistech. Lokální stravování nejsou jen restaurace. Jedná se také například o dodávání potravin. Je to s podivem, ale někdy je na tom rychlé občerstvení lépe,co se obratu týče, než samotné restaurace.


Jste čím dál tím odvážnější, co se týče expanze v zahraničí. Už jsme se zmínili o kavárně v Praze a brzy otevřete také restauraci v Sarasotě.


GN: Považujeme Prahu spíše za naši. Restaurace v USA vyžaduje velmi vážná obchodní partnerství, a to jak kvůli vzdálenosti, tak složitosti úkolu.


ZK: Každoročně připravujeme pětileté strategické plány, které už dlouho zahrnují expanzi do zahraničí. Během posledních čtyř let provozujeme úspěšný projekt 560 km od nás. Teoreticky je to blízko, ale ve skutečnosti je to velmi daleko. Technicky nezáleží na tom, zda je místo  500 nebo 5000 km. V případě mimořádné situace tam můžeme být až druhý den.

 

Jaké jsou důvody pro podnikání do Ameriky?


ZK: Nikdy jsme neměli výslovné plány jít do Sarasoty na Floridě, ale právě tam se naskytla příležitost. Zamýšlíme převést naše již existující znalosti do jednoduššího prostředí. V tomto městě jsou téměř všechny restaurace plné, ale tyto restaurace nenabízejí špičkovou gastronomii. Všichni prodávají polotovary. Sarasota je město s populací padesáti tisíc lidí, s dynamickým domácím cestovním ruchem, kde vám vyskočí devět set restaurací, když zadáte jeho jméno na Tripadvisoru.  Tisíce bytů téměř nemá kuchyň. Lidé, kteří zde žijí nebo pobývají přes zimu, jsou zvyklí jíst tři až čtyřikrát denně. Pro nás, Maďary, je neuvěřitelné, že pokud neudělají velkou chybu, jsou všechny začínající restaurace plné. Jedna z nejlepších restaurací je známá svým vlastním odchytem, což - alespoň nám -přijde trochu směšné. Americké restaurace většinou připravují průmyslové polotovary, protože poptávka je tak obrovská, že nemají dost gastronomických odborníků. Kuchaři se neučí správně vařit. Takže Coolinary vynikne tím, že připraví jídlo od nuly, z poctivých surovin. Navíc bude pod dohledem vynikajícího maďarského kuchaře. Bude to velmi tradiční, přesto nabídne zákazníkům prvotřídní zážitek. Detaily opět budou zveřejnímje až v dalším rozhovoru.


Forrás: http://www.diningguide.hu/ugy-dontottunk-hogy-nagyvallalatot-epitunk-2/

Megvalósuló elképzelések

"Hisszük, hogy a 21. század vendéglátása már többről szól, mint enni és inni adni vendégeinknek. Programokkal, hangulatokkal és törődéssel kell fűszereznünk vendégeink életének eseményeit. Teljessé kell varázsolnunk az étkezés és az együtt töltött idő élményét! Gazdagítanunk kell vendégeink mindennapjait és megadni számukra mindazt, amit az élet szépségeiből megadhatunk."

Nagy Gábor

Eventrend - Megvalósuló elképzelések


New York Café TripAdvisor