EVENTREND CLUB
AJÁNLATKÉRÉS

Mise Eventrend Holdingu

Plány se mění ve skutečnost

Věříme v dosažení našich obchodních cílů s největším ohledem na prostředí. Je velmi důležité provozovat úspěšný byznys, který nabízí hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Zároveň ale rádi zajistíme realizaci plánů našich partnerů, vlastníků nemovitostí, klientů event managementu, zaměstnanců, vedoucích partnerů a vlastníků Eventrend. Nastavení tónu pro spolupráci mezi těmito zdánlivě protichůdnými stranami je pro nás důležité. Umožňuje to krátko-,  středně a dlouhodobé win-win situace a prosperitu pro všechny zúčastněné. Plány každého z nás se stanou skutečností!

 

Moderní obchodní model – organizace, založená na znalostech a důrazu na rozvoj

Pracujeme na vytvoření obchodního modelu, který slouží k dosažení výše uvedených cílů. Naším cílem je vytvořit stabilní skupinu společností, která je - na základě motivace a nahromaděných a sdílených znalostí svých zaměstnanců - schopná kontinuálního a neustálého vývoje. To vytváří hodnoty jak pro zaměstnance, tak pro prostředí skupiny. Zvyšuje to kvalitu a štěstí života nás všech. Skupina společností, která oceňuje zkušenosti, je formuje do společných znalostí a sdílí je se zaměstnanci, což vede k rozvoji. To je důvod, proč jsme založili naši Talent Academy a otevřeli příležitost pro každého zaměstnance každý den se rozvíjet, učit a zlepšovat své služby. Navíc Talent Academy pomáhá zaměstnancům po celou dobu jejich kariéry tím, že jim poskytuje znalostní základnu a kompetence nezbytné k plnění jejich úkolů. Jsme přesvědčeni, že budoucnost je otevřená jen pro ty, kteří jsou schopni adaptovat se na rychlost vývoje 21. století, přijmout a maximálně využít znalosti, které mají k dispozici bez omezení. Pro ty, kteří rozvíjí své zaměstnance: vytváříme inkubátor - a podpůrné řešení pro naše firmy, kterým poskytujeme pomoc v ekonomice, financích, obchodu, personálních a provozních otázkách. Pracujeme na vývoji obchodního modelu, který bude stát za to, aby se do něj zapojily všechny cateringové a eventové organizace.

 

Šťastní a angažovaní pracovníci

Jsme si jisti, že výše uvedených cílů lze dosáhnout pomocí loajálních a motivovaných spolupracovníků, kteří se cítí v práci bezpečně. Proto se snažíme při realizaci našich plánů zaměřit na ně a investovat do snahy při poskytování hygienických faktorů, což zajistí vysokou kvalitu práce na jejich straně. Díky tomu mohou žít se vztyčenou hlavou, což přispívá k úspěchům našich zákazníků, hostů a partnerů.


Snažíme se zajistit bezpečné, harmonické a pozitivní pracovní prostředí, povzbuzovat zaměstnance k rozvoji a zajistit jejich dlouhodobou konkurenceschopnost. To jsou základy bezpečí dnes a úspěchu zítra. Snažíme se toto vše mít k dispozici pro naše kolegy po celý život. Každý zaměstnanec má k dispozici personalizované příležitosti povyšovánín a rozvoje.

 

Partneři pro život

Náš partnerský program se zrodil s cílem s cílem ocenit výjimečnost vedení (např. výkonných ředitelů) a provozní (např. šéfkuchařů)  tím, že jim nabídne životní příležitost příjmu a spoluvlastnictví. Tak se příjem ze zaměstnání postupně mění na příjem ze spoluvlastnictví, který, v případě úspěšného portfolia, poskytuje vynikající životní úroveň a dlouhodobě zajištěný život. Partnerský program je otevřený pro každého, kdo pracuje pro Eventrend.


Samozřejmě, že jsou pro nás důležití i kolegové mimo vedoucí pozice či bez ambicí. Neustále pracujeme na tom, aby naše společnosti byly lepším a příjemnějším místem pro práci.

 

Těžištěm naší činnosti: zkušenosti našich zákazníků

Záleží nám na zkušenostech našich zákazníků, hostů a obchodních partnerů. Snažíme se překonat jejich očekávání. Proto se zaměřujeme na pochopení jejich potřeb. A jakmile je známe, snažíme se je splnit, a pokud je to možné, předčit je.

 

Komplexní zážitek s cateringem a event managementem

Věříme, že stravování v 21. století je víc než jen servírování jídel a nápojů. Kromě výběru správných surovin a správné metody musíme také usilovat o zajištění nezapomenutelného, aktivního zážitku pro naše zákazníky. Musíme okořenit život našich zákazníků programy, atmosférou a péčí. Jídlo a čřas strávený společně musí být plný zážitek. Obohacujeme každodenní život našich hostů a poskytujeme jim všechny požitky, které můžeme. Naším cílem je vnést jim do života, zážitky, radost a trochu štěstí.


Ačkoli - navzdory veškerému úsilí - nikdo není dokonalý, každý den se snažíme dát více a více, lépe a lépe našim zákazníkům, hostům a partnerům.címkék:

Megvalósuló elképzelések

"Hisszük, hogy a 21. század vendéglátása már többről szól, mint enni és inni adni vendégeinknek. Programokkal, hangulatokkal és törődéssel kell fűszereznünk vendégeink életének eseményeit. Teljessé kell varázsolnunk az étkezés és az együtt töltött idő élményét! Gazdagítanunk kell vendégeink mindennapjait és megadni számukra mindazt, amit az élet szépségeiből megadhatunk."

Nagy Gábor

Eventrend - Megvalósuló elképzelések


New York Café TripAdvisor