EVENTREND CLUB
AJÁNLATKÉRÉS

Gabor Nagy

Gábor Nagy je jedním ze zakladatelů a předním managerem v Eventrend Holdingu. Aktivně se účastní řízení eventů a cateringů posledních dvacet pět let. Jeho posláním v rámci skupiny firem, která zaměstnává sedm set kolegů, je řízení a koordinace strategie, marketingu, ekonomiky, vzdělávání, financí a personalistiky.

Gabor Nagy

Kariéra

V roce 1997 jsem absolvoval obor Catering a pohostinství na Vysoké školy obchodu - cateringu a cestovního ruchu. Moje diplomová práce pojednávala o prvcích řízen eventů v rámci marketingu služeb. Druhý titul jsem získal v oblasti  komunikace a dokončil jsem také studium ekonomie.


Stále ještě na škole, dne 16. září 1992, jsme se spolužáky založili náš první event management, který jsme pak v lednu 1994 nazvali Gála Party Service. Zpočátku jsem měl na starost marketingové, prodejní a výrobní účty. Do roku 1998 se společnost rozrostla z pouhých tří zaměstnanců na osmdesát sedm, přičemž organizovala 400 - 500 eventů ročně.


Na základě těchto čísel se společnost stanula na první pozici ve svém oboru v Maďarsku. Tento rok jsme založili druhou společnost a začali budovat naši firemní skupinu. Od té doby jako majitel-manažer spolu s kolegy pracuji na budování a řízení Eventrend Holdingu. Výsledkem našeho nepřetržitého růstu je skupina společností více než pěti pohostinských jednotek, eventových míst a podniků pro eventy ve třech zemích (Maďarsko, Česká republika, USA), která zaměstnává více než sedm set zaměstnanců na plný úvazek a organizuje několik tisíc eventů ročně. Dnes, jako jeden z dvou vedoucích pracovníků společnosti Eventrend Holding, mám na starost řízení a koordinaci strategií, marketingu, ekonomiky, financí a personálního oddělení.

 

Osobní mise

Mise společnosti Eventrend Holding je také mým osobním posláním, ale samozřejmě ji můžeme plnit pouze společnými silami. V osobní rovině bych rád připojil několik myšlenek.


Chci zažít okamžik, kdy budu starý a moje vnoučata se mě zeptají: "Na co si nejvíce pyšný, dědo, čeho v životě si nejvíc vážíš?" A já bych nechtěl uvádět svoje obchodní úspěchy. Spíš jsem pyšný na společnost lidí, ve které jsem žil a již jsem pomáhal utvářet. Lidé, s nimiž jsem bojoval po boku během svých aktivních let. Na rodiny, přátele a kolegy, kterým jsem pomohl plnit jejich sny. Chci být na ně hrdý, protože to budou oni, kdo stojí za zapamatování.

 

Na co jsem hrdý

Že žiji ve šťastné rodině, že miluji a jsem milován. To, že můj syn je vynikající mladý školák, je stále více nezávislý, inteligentní a vyrovnaný. To, že jsme mu dali - a sami sobě - dar v podobě malého sourozence, který je ještě dítě a přesto je v našem životě velmi důležitý. Že trávím kvalitní čas se svou rodinou, jsem to já, kdo je motivuje, že se aktivně účastním jejich života.

 

Že jsem neúnavně sledoval své cíle a plány a vždy jsem měl sílu začít znovu. I dnes jsem otevřený novinkám, vždy jsem toužil rozvíjet se a učit se. Díky tomu mohu říci, že můj úspěch nebyl  žádným darem, tvrdě jsem na něm pracoval.

 

Že jsme systematicky vybudovali prosperující společnost, která zlepšuje životy lidí a, pokud budeme vytrváme, je schopná dokonce přežít nás, zakladatele.

 

Že jsem stále obyčejný člověk i po řadě úspěchů a mnoha letech ve funkci generálního ředitele. Podařilo se mi kolem sebe vytvořit komunitu kolem mě, založenou na vzájemné úctě a respektu, a to i navzdory mnoha bitvám, které jsme vybojovali. Že se svými přáteli a kolegy mohu být součástí společenství, které není řízeno krátkodobými osobními zájmy. Členové této komunity mě berou jako přítele a důležitého partnera.

 

Že většina důležitých vztahů v mém životě trvá v řádech desetiletí. Každý den se snažím, aby lidé, které jsem si vybral a kteří hrají v mém životě důležité role, chtěli zůstat navždy i přes změny, které se nevyhnutelně dějí.


Megvalósuló elképzelések

"Hisszük, hogy a 21. század vendéglátása már többről szól, mint enni és inni adni vendégeinknek. Programokkal, hangulatokkal és törődéssel kell fűszereznünk vendégeink életének eseményeit. Teljessé kell varázsolnunk az étkezés és az együtt töltött idő élményét! Gazdagítanunk kell vendégeink mindennapjait és megadni számukra mindazt, amit az élet szépségeiből megadhatunk."

Nagy Gábor

Eventrend - Megvalósuló elképzelések


New York Café TripAdvisor